Czym się różni kredyt od pożyczki?

Czym się różni kredyt od pożyczki?

Na wstępie należy zaznaczyć, iż pomiędzy kredytem, a pożyczką istnieje wiele różnorodnych rozbieżności. Natomiast w dalszym ciągu te dwa produkty finansowe nie są w odpowiedni sposób rozróżniane przez dużą część osób. Wpływ na takie zjawisko ma w szczególności fakt, że te dwa terminy są określane przemiennie. Aczkolwiek w praktyce różnią się one nie tylko zasadami, ale również podstawą prawną oraz tym, że są udzielane przez inne podmioty.

Definicja kredytu i pożyczki

Jeżeli chodzi o definicję kredytu to trzeba zaznaczyć, iż jest on określany, jako czas, w którym następuje okoliczność zobowiązania się banku do udzielania określonej kwoty pieniędzy swemu klientowi. Udzielane środki finansowe są ściśle określone w umowie kredytowej, a chodzi tutaj przede wszystkim o termin i wysokość spłaty. Definicja kredytu została umieszczona w Ustawie o prawie bankowym. Z kolei, jeżeli chodzi o definicję pożyczki to określa się ją, jako zawarcie umowy pożyczki między pożyczkodawcą, a pożyczkobiorcą. W tym przypadku pożyczkodawca zobowiązuje się przenieść pożyczkę na własność pożyczkobiorcy. Pożyczką taką może być nie tylko określona suma pieniędzy, ale również rzeczy oznaczone, co do gatunku. W przypadku pożyczek zastosowanie ma Kodeks Cywilny.

Jakie są główne cechy charakteryzujące kredyt?

Do głównych cech charakteryzujących kredyt należy zaliczyć w szczególności to, że:

  • umowa kredytowa za każdym razem zostaje udzielana przez bank
  • przeznaczenie kredytu jest zawsze ściśle określone w umowie kredytowej
  • rodzaj umowy za każdym razem zostaje sporządzony w formie pisemnej
  • kosztami kredytowymi jest zawsze prowizja oraz odsetki określone w umowie
  • umowa kredytu jest regulowana przez Prawo Bankowe

Jeżeli chodzi o główne cechy pożyczki to zalicza się do nich przede wszystkim:

  • pożyczka może zostać udzielona zarówno przez instytucję finansową, jak i przez osobę prywatną
  • pożyczka może zostać przeznaczona na dowolny cel
  • umowa pożyczki może mieć zarówno formę pisemną, jak i formę ustną
  • pożyczka w wyjątkowych sytuacjach może mieć charakter nieodpłatny

Dlaczego każdego roku coraz więcej osób decyduje się na wzięcie pożyczki zamiast kredytu?

Wpływ na takie zjawisko ma bardzo dużo kwestii, ale przede wszystkim to, że aby wziąć pożyczkę zazwyczaj jest od nas wymagane spełnienie wyłącznie minimum formalności. Oznacza to jednocześnie znacznie skrócony czas czekania na rozpatrzenie naszego wniosku o pożyczkę. Oprócz tego, pożyczkę można wziąć nie tylko w banku, ale także w różnych instytucjach pozabankowych.

Dodaj komentarz