Spłata kredytu studenckiego

Spłata kredytu studenckiego

Studenci, którzy otrzymali kredyt studencki jego spłatę rozpoczynają po ukończeniu studiów.

Co warto wiedzieć na temat kredytu studenckiego?

Kredyt studencki daje możliwość ukończenia studiów młodym ludziom z niezbyt zamożnych rodzin. Kredyty studenckie udzielane są przez banki na wyjątkowo korzystnych warunkach. Dowiedź się więcej.

Dla kogo jest przeznaczony ten kredyt?

Kredyt studencki jest udzielany studentom niezależnie od kierunku i uczelni na jakiej studiują. Nie ma znaczenia także tryb studiów. O udzielenie kredytu studenckiego mogą się ubiegać nie tylko osoby studiujące na studiach magisterskich, ale także na studiach doktoranckich. Jest tylko jeden warunek: studia należy rozpocząć zanim ukończymy dwadzieścia pięć lat.

Kredyt studencki jest przeznaczony dla studentów pochodzących z rodzin, które miesięcznie osiągają dochód na osobę nie wyższy niż 2300 zł. Studenci nie są w stanie wykazać się zdolnością kredytową, dlatego zabezpieczeniem kredytu jest dochód osiągany przez rodziców. Kredyt może zostać zabezpieczony także dochodami dalszych krewnych lub dziadków. W wyjątkowych sytuacjach poręczenia może udzielić Bank Gospodarstwa Krajowego lub Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Ile kosztuje kredyt studencki?

Kredyt studencki jest udzielany na wyjątkowo korzystnych warunkach, gdyż udzielające go banki otrzymują dofinansowanie wypłacane z budżetu państwa. Maksymalny okres wypłacania kredytu wynosi sześć lat, w przypadku studentów studiów doktoranckich może być wypłacany przez okres dziesięciu lat. W odróżnieniu od innych kredytów, suma zaciągniętego kredytu nie jest wypłacana jednorazowo, ale podzielona na miesięczne transze. Każdego miesiąca na konto studenta wpływa kwota 600 zł. Kwoty wpływają na konto od października do lipca.

Kredytów studenckich udzielają tylko wybrane banki. Kredyt jest udzielany na wniosek zainteresowanego, który składa się w jednym z udzielających go banków do dnia 15 listopada. Do wniosku dołącza się między innymi zaświadczenie z uczelni, że rzeczywiście studiujemy.

Dwa lata po zakończeniu studiów należy rozpocząć spłatę kredytu studenckiego https://habzafinanse.com.pl/kredyt-konsolidacyjny/. Trudna sytuacja życiowa może być powodem umorzenia przez bank spłaty kredytu.

Dodaj komentarz