Sytuacja finansowa kredytobiorcy

Sytuacja finansowa kredytobiorcy

Sytuacja finansowa kredytobiorcy

Czym kieruje się bank udzielając kredyt

Jednym z aspektów, którymi bank kieruje się wydając decyzję o przyznaniu bądź odmowie udzielenia kredytu jest sytuacja finansowa kredytobiorcy. Jest to pojęcie nie tyle trudne co bardzo złożone. Ma wiele składowych, które dopiero w połączeniu ze sobą decydują o faktycznej sytuacji finansowej kredytobiorcy.

Nie tylko historia kredytowa ma znaczenie

Przy ocenie zdolności kredytowej wnioskodawcy bank ma obowiązek jego weryfikacji w Biurze Informacji Kredytowej. Tam sprawdza czy potencjalny kredytobiorca spłacił wszystkie swoje wcześniejsze zobowiązania bądź czy spłaca aktualne. Ponadto, Z BIK bank pozyskuje informację czy wywiązujemy się z umowy kredytu. Chodzi przede wszystkim o to czy spłacamy raty kredytu w terminie. Nie tylko sam fakt spłaty należności ma wpływ na naszą zdolność kredytową, ale i fakt czy regularnie, w terminach ustalonych w umowie, spłacamy raty kredytu. Pozytywna ocena w BIK nie przesądza jednak o tym czy otrzymamy kredyt. Ostateczną decyzję zawsze podejmuje bank, który dużą wagę przywiązuje także do sytuacji finansowej kredytobiorcy.

Sytuacja finansowa kredytobiorcy

Tak jak mówiliśmy na sytuację finansową kredytobiorcy składa się wiele rzeczy. Przede wszystkim, przy większości kredytów, bank interesuje czy mamy jakieś źródło dochodów. Jeśli tak istotne jest ich pochodzenie, tj, czy środki pochodzą np. z umowy o pracę, emerytury, renty, najmu, dzierżawy, działalności gospodarczej, gospodarstwa rolnego itd. W sytuacji gdy jesteśmy zatrudnieni istotne znaczenie ma rodzaj umowy i czas na jaki została zawarta. Fakt ten ma szczególne znaczenie, kiedy jedynym zabezpieczeniem kredytu są dochody kredytobiorcy. Sytuacja finansowa kredytobiorcy to nie tylko wysokość zarobków. Istotne jest także to ile wydajemy i ile wynoszą nasze wcześniejsze zobowiązania. Chodzi przede wszystkim o to ile wydajemy miesięcznie na swoje utrzymanie (czynsz, media, eksploatacja samochodu). Na sytuację finansową kredytobiorcy wpływa także wysokość wcześniejszych zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów, pożyczek, kart kredytowych, debetów. Wykazując swoje zobowiązania należy także wskazać kwotę ewentualnego zobowiązania alimentacyjnego. Przy ocenie sytuacji finansowej kredytobiorcy bank bierze także pod uwagę to, ile osób pozostaje na naszym utrzymaniu. To najważniejsze elementy, które w połączeniu dają nam obraz aktualnej sytuacji finansowej kredytobiorcy.

Bank przyznaje kredyt sprawdź w oparciu o wszystkie, wyżej wskazane elementy. Nawet jeśli teoretycznie mamy dobrą historię kredytową, a nasza sytuacja finansowa jest na odpowiednim poziomie bank nie ma obowiązku przyznania nam kredytu. Zdolność kredytowa jest niezbędna, ale to dopiero bank podejmuje ostateczną decyzję.

 

Dodaj komentarz