Na czym polega podział majątku?

Na czym polega podział majątku?

Podział majątku może być dokonywany z kilku powodów. Należą do nich rozwód, podział mienia w toku postępowania spadkowego, gdy brak testamentu sporządzonego przez osobę zmarłą, która pozostawiła po sobie majątek w postaci lokalu, budynku czy też gruntów. Sprawy takie nie…

Read More